Deson

Web, ktorý má šmrnc! A ak ho budete čítať, tak ho budete mať aj vy. Prečítajte si o tom, čo je IN a čo zasa OUT a držte krok s modernou spoločnosťou.

Stop nelegálnym praktikám verejnej správy so zákonom o RPVS.

O registri partnerov verejného sektora (RPVS) sa začalo intenzívnejšie hovoriť od roku 2016, kedy začal platiť zákon o RPVS. Tento zákon vymedzuje základnú definíciu jednotlivých subjektov, ktoré vystupujú v problematike partnerstva s verejným sektorom a stanovuje ich práva a povinnosti. RPVS je verejný zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré so subjektami verejného sektora uzatvorili obchodné zmluvy alebo prijali dotácie vo výške presahujúcej sumu sto tisíc Eur. Ide tu teda o dosť vysoké čiastky na to, aby sa podobné transakcie vykonávali bez existencie určitého kontrolného prvku. O to viac, keď dané financie plynú aj zo štátneho rozpočtu, kde okrem iného prispievajú aj bežní občania.

Zakon

V registri partnerov verejného sektora, ktorý je verejne dostupný pre všetkých bez rozdielu teda nájdeme základné údaje o fyzickej a právnickej osobe – meno, adresa, sídlo spoločnosti, IČO, vlastnícke a riadiace štruktúry a aj koneční užívatelia výhod plynúcich zo vzťahov so subjektami verejného sektora. Keďže partneri verejného sektora sú takýmto spôsobom prinútení uviesť všetky údaje pravdivo, predpokladá sa, že by nemalo by dôjsť k tomu, aby verejný sektor vykonával nekalý biznis s podvodnými firmami alebo osobami.

Pravo

Pri registri partnerov verejného sektora by teda tok všetkých finančných, majetkových výhod a dotácií mal byť transparentnejší a v súlade so zákonom. Zároveň zápis do registra partnerov verejného sektora podlieha určitým pravidlám. Môže ho totiž podľa zákona vykonávať len oprávnená osoba, to znamená advokátska kancelária, notár, banka, audítor atď. Zápis je spoplatnený. V prípade, že vo svojom okolí hľadáte spoľahlivú advokátsku kanceláriu ako oprávnenú osobu, LD Legal, s.r.o. je jednou z nich. Ich rukami prešlo už niekoľko klientov, od jednotlivcov po veľké medzinárodné spoločnosti. Odbornosť, diskrétnosť a proklientský prístup, to sú tie správne atribúty spoľahlivého advokátskeho partnera.